Statens (Skattebetalernes) penger i Panama-papers

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Problemet er vel at Norge i årevis har gjort som andre land det er «Naturlig å sammenligne oss med» og som vi konkurrerer med på skattefeltet, på samme måte som vi valuta-konkurrerer mot andre land med rentesettingen. Skulle Norge som eneste land begynne å trekke seg fra dette «Lovlige» men noe umoralske skatte-markedet etter politikerpåbud, vil verdiene av investeringene som er gjort trolig synke betraktelig. Altså folkets sparepenger f.eks. i Statoil, Pensjonsfond utland og Folketrygdfondet. Denne noe lugubre pengeplasseringen har for øvrig vært sanksjonert av alle landets regjeringer de siste 20 år så her er et ikke så mange som har grunn til å hovere. Men Bjerke må selvfølgelig gå.