Om «Godhetstyranni» og nasjonalisme.

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Det begynner sakte å sige inn på venstresiden at hensynet til nasjonen («Nasjonalisme») kanskje må gå foran innvandreres menneskeretter og FN-konvensjon. Kontroversielt, selvfølgelig. Men likevel. Og at det er et problem at nazister og ytre høyre har fått et eierskap til begrepet nasjonalisme som kompliserer den politiske debatten. Både Klassekampen (i går) og Dagsavisen i dag har interessante artikler rundt dette. Lars Trägardh i KK med overskriften «Nasjonen er ingen dårlig ide» : «-I den franske erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter fra 1789 står det : «All suverenitet stammer fra nasjonen. Ingen sammenslutning eller individ kan utøve noen autoritet som ikke kommer direkte fra nasjonen». Spørsmålet blir da i hvilken grad nasjonens suverenitet og individets rettigheter forsterker eller havner i konflikt med hverandre.(-) Flyktningekrisa viser at den tidligere latente spenningen mellom borgerrettigheter og menneskerettigheter (MR) nå har blitt høyst konkret; Flyktninger som påberoper seg MR, møter motstand fra dem som hevder at statsborgerskap er det viktigste. Offentlige og ideelle aktører må navigere i dette minefeltet. (-) Om grenseløsheten er den utopiske MR-tankens kjennetegn, er tanken om statsborgerskap basert på grenser og en mer jordnær forståelse av nasjonalstaten som et forsikringsselskap der statsborgeren arbeider, betaler skatt og dermed gjør seg fortjent til sine rettigheter.   (-) Veien fremover kan ikke handle om å ta avstand fra nasjonen og nasjonalstatens legitimitet (-) spesielt ikke siden all demokratisk politikk som har legitimitet, fortsatt eksisterer nettopp i nasjonalstaten». Og Sigurd Skirbekk i Dagsavisen (Som kommentar til Terje Tvedts artikkel om Godhetstyrrani): «Enkelte debattanter er så bundet opp i egne forestillinger om å representere det gode, at alle motargumenter blir oppfattet som onde, og dermed noe som bør bekjempes eller forties heller enn å undersøkes.(-) Resultatet av en human politikk uten korrigerende motforestillinger kan over tid føre til inhumane tilstander, i form av en overbefolkning i forhold til naturgitte ressurser. Overbefolkning kan i flere land føre til borgerkriger og til et press for emigrasjon. Folkevandringen til Europa vil neppe ta slutt fordi om krigen i Syria tar slutt. I sin bok Ondskans biologiske ursprung, skriver Gunnar Adler-Karlsson: «Rundt 2050 er vi 9 milliarder. Den dagen er det ikke lenger olje, mineraler, grenser, religion, makt eller annet som står på spill. Da er det krig for den grunnleggende overlevelse som gjelder».(Min overs.). I et slikt perspektiv kan fremtidige slektsledd komme til å se på vår generasjon som naiv og uansvarlig, og det selv om vi handlet ut fra idealer om det humane, det liberale og det gode. Det er ikke utenkelig at fremtidge generasjoner vil omtale ledende fortolkere i vår tid som «Godhetsterrorister»». (Utdrag fra de to artiklene). I Norge er vi i alle i det minste nasjonalister én gang i året; Nemlig på Nasjonaldagen. I Sverige tør de ikke det engang.