Konfliktskapende politikk.

Share on FacebookTweet about this on Twitter

MARTE GERHARDSEN fra tankesmien Agenda svarer i Aftenposten i dag på kritikk av hennes tidligere artikkel om at den tradisjonelle høyresiden lar «Populistiske høyrepartier få makt over de politikkområder der de tradisjonelt tjener på et høyt konfliktnivå». Hun okker seg selvsagt over at FrP i regjering har fått hånd om både økonomi og flyktningpolitikk. Som om ikke venstresiden i regjering ga SV hånden om finansene, bønda hånd om jordbrukspolitikken og at Kristelig Folkepoliti «tradisjonelt» har fått hånd om både kirke og undervisning i tidligere regjeringer. Det er rett og slett DET som er tradisjonen; at partiene får ansvaret for sine interessefelt når de kommer i regjering. Jeg sier ikke at det alltid er til det beste. Bare at det faktisk er det som ER tradisjonen, og ikke burde overraske noen. Og hvor ofte har ikke bøndas landbrukspolitikk og KrFs evige gnåling om sex, sprit og homser ført til ekstremt høyt konfliktnivå hos meg ?Skjermbilde 2016-04-26 kl. 11.31.16