Gammelt språk gjenoppdaget av den norske komikeren O.M.Williamson.

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Det måtte altså en norsk komiker til for å gjenoppdage det såkalte «Rennesteinsspråket». Språket, som karakteriseres ved til dels ubehjelpelig og svært grov ordbruk, var særlig på moten blant nazisympatisører ute og hjemme i den såkalte «Mellomkrigstiden», men forsvant nesten sporløst da nordmenn flest fikk bedre utdannelse i årene etter krigen. Ikke minst etter at  karakter for god oppførsel ble innført i barneskolen på 50-tallet, ble det nærmest  sosialt pinlig å bruke det. Mye tyder likevel på at mange år med god almenutdanning og satsing på saklighet og alminnelig høflighet både i skriftlig og muntlig språk etterhvert har blitt for kjedelig for enkelte, som nå ser sitt snitt til å grave frem igjen og gjøre bruk av fortidens levninger.