Are Kalvøs Erna-kommentar.

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Are Kalvø er en av mine favoritthumorister. I Aftenposten i går kommenterte han det faktum at statsministeren har bekjent seg som livslang Prince-fan på denne måten: «Eg kjenner at eg blir glad av å vite at vi har ein statsminister som etter ein ørkeslaus møtedag, eller ein alt for lang samtale med ein FrP-statsråd som syt, låser kontordøra utan å ha fått med seg eit ord av det som har blitt sagt, og dansar. Ho lagar trutmunn. Ho seilar over golvet. Ho peiker på seg sjølv i speilet. Og ho syng «Sexy Motherfucker». Eg likar det.» Eg og.