Oslopakken som ingen forstår.

I dag vedtas Oslopakke 3 i bystyret i Oslo. I dagens Aftenposten har høyres Erik Lae Solberg og «Transportplanlegger» Paal Sørensen som ikke oppgir sin politiske preferanse to diamentralt motsatte oppfatninger av hva pakken består av og «Hvem som har vunnet» i kampen om saka. Førstenevnte mener svært bestemt at alt er omtrent som før, bare med noen utsettelser av enkelte strekninger og tvil om Mangelrudtunellen skal nedprioriteres og at det ikke på noen måte blir snakk om å reforhandle noe som helst i 2020, slik MDG hevder. Solberg på sin side, hevder at MDG i prinsipp fikk gjennomslag for «Alt» og kan være godt fornøyd. Vi andre som ikke har vært med på disse forhandlingene – hva -og hvem skal vi tro på? Trodde meningen med å ha politikere var at de på våre vegne skulle sette seg inn i sakene og opplyse oss ?. I dagens avis gjør disse to herrene sitt beste for det motsatte.

REVOLUSJON I GATENE !

MDGs forslag om bomstasjoner i bygatene må vel antagelig være det nærmeste vi kommer «Væpna Revolusjon» på denne siden av AKP m-l på 70-tallet. Finnes det i det hele tatt byer i verden som har noe slikt ? Implementeringen av et så radikalt forslag bør i det minste venter til etter neste kommunevalg slik at byens bileiere og transportsektor også kan få uttrykt sin hjertens støtte til dette. PS. Rushtidsavgift med høyere bomsatser, bilfrie soner i sentrum, nye og bedre lavutslippskjøretøy og bedre sykkelveier er vel og bra, men ikke ideologisk stormannsgalskap av et 4 % parti. Og er det rimelig at bare allerede tungt beskattede bilister skal betale for alle nye miljøtiltak?. De kommer jo hele befolkningen til gode. Jeg trodde aldri jeg skulle komme til å uttrykke dette, men: Hvor er Raymond Johansen når man trenger ham ?
Hilsen pensjonist som begynner å bli stiv og støl både her og der og ikke ønsker å utsette seg for mer livsfare enn nødvendig ved å sykle rundt på el eller vanlig sykkel i isglatte vintergater og minus 20 for å handle.