LOVFESTETE RETTIGHETER!

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Regjeringen ved helseminister Bent Høie foreslår å lovfeste retten til å stå på VENTELISTE til sykehjemsplass. Altså ikke plass, men venteliste. Hvorfor ikke samtidig lovfeste retten til å skrive et brev der man søker om å få stå på en slik venteliste. Eller retten til å kjenne noen om sitter i en posisjon som avgjør hvem av dem på venteliste som får plass på sykehjem. Eller rett og slett lovfeste regjeringens rett til enda mer byråkrati ?